వీడియో

1. ZKONG బ్లేడ్ - ప్రపంచ సన్నని ఎలక్ట్రానిక్ షెల్ఫ్ లేబుల్

2. సమావేశం ZKONG వ్యాలీ సిరీస్ ESL

3. ఫ్రెష్మా యొక్క డిజిటలైజేషన్ కోసం ZKONG ఎలక్ట్రానిక్ షెల్ఫ్ లేబుల్స్

ఫ్రూట్ ఫ్రెష్ డిజిటలైజేషన్ కోసం ZKONG ఎలక్ట్రానిక్ షెల్ఫ్ లేబుల్స్

5. Zkong బియాండ్ సిరీస్ ESL ను పరిచయం చేస్తోంది